Od 2020 r. podczas trwania zawodów Osadnik będzie wyłączony dla innych wędkujących.

TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789

UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.

Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

zakaz

W październiku okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

łosoś, pstrąg potokowy, sieja (od 15 października), troć

Brak wydarzeń

TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I SKŁADEK na zagospodarowanie i ochronę wód w 2017 roku.
do pobrania tutaj

Opłaty w skrócie :

 

NIZINNE:

NORMALNA - 186 zł,
ULGOWA - 93 zł
CZŁONEK UCZESTNIK DO 16 LAT - 23 zł


GÓRSKIE :

NORMALNA - 266 zł,
ULGOWA - 133 zł,
UCZESTNIK - 62 zł

 

wpisowe 25 zł

legitymacja 5 zł 

egzamin 16 zł (druk do pobrania u skarbnika)

 

Opłata roczna za "Osadnik" w 2017 roku

- dla członka PZW koło Puławy "Azoty" - 50 zł

- dla członków innych kół - 180 zł

- dla młodzieży do lat 16 niezależnie od koła - 22 zł

 

 

Szczegółowy wykaz opłat :

Lp. Rodzaj  świadczeń: Wartość zł:

1.

Składka członkowska:  
a) podstawowa

   86,-

b) ulgowa  :
  1) młodzież szkolnai studenci w wieku 16-24, odznaczeni odnznakami PZW złotą i srebrną, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku

   43,-

  2) odznaczeni odznakami PZW: złotą odznaką z wieńcami

   22,-

 3) członka uczestnika - młodzież do lat 16

  22,-

 2.

Wpisowe: 
a) członka zwyczajnego    25,-
b) członka uczestnika    12,-
3. Legitymacja członkowska    *    5,-
4.

 

 Składka okręgowa nizinna: 
a) podstawowa - pełna    100,-
b) ulgowa (odznaczeni srebrną, złotą odznaką PZW, młodzierz szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, mężczyźni po 65 roku życia, kobiety po 60 roku)    50,- 
c)  uczestnika - młodzież do lat 16 oraz nowowstępujący do lat 16    22,-
d)   uczestnika - nowowstępujący do lat 16    1,- 
Składka okresowa jednodniowa dla czł. PZW    20,- 
Składka okresowa trzydniowa dla czł. PZW    45,- 
Składka okresowa 1 tygodniowa dla czł. PZW    70,- 
Opłata dla niezrzeszonych i cudzoziemców roczna   230,- 
Opłata dla niezrzeszonych i cudzoziemców - 1 tyg   100,-
Opłata dla niezrzeszonych i cudzoziemców - 1 dn.    50,-

5.

Składka okręgowa górska: 
a) podstawowa - pełna   180,- 
b) ulgowa - ulgi jak przy składkach nizinnych    90,- 
c) uczestnika - młodzież do lat 16   40,-
d) ulgowa - odznaczeni odznaką Złotą z wieńcami    2,- 
Składka okresowa jednodniowa dla czł. PZW    40,- 
Składka okresowa trzydniowa dla czł. PZW    80,- 
Składka okresowa 1 tygodniowa dla czł. PZW   120,- 
Składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców roczna   320,- 
Składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców - 1 tyg

  160,- 

Składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców -1 dn.    80,-

6.

Składki uzupełniające: 

- Do wód górskich

80,-

- skł. uzupeł. - Majdan Zahorodyński (po opłaceniu skł. okręg. nizinnej w Okręgu Lublin)

50,-

- składka dobrowolna na młodzież - 2 zł
- opłata za brak zezwolenia z rejestrem połowu ryb z poprzedniego roku – 10 zł
Rejestr połowu należy zdać przy opłacaniu składek na następny rok.


* Młodzież do lat 16-tu nie wnosi opłat za legitymację członkowską
Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską – 16 zł,
Młodzież ucząca się na podstawie legitymacji szkolnej jest zwolniona z opłaty za egzamin do czasu ukończenia szkoły średniej.

 

Dane uzupełniające:

- Członek wnoszący składkę na wody górskie jest uprawniony do wędkowania również na wodach nizinnych naszego Okręgu


- Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14 może wędkować na wodach PZW tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna – posiadającego kartę wędkarską w czasie jego obecności, dotyczy to również współmałżonków członków PZW


- Członek uczestnik do 16 lat może wędkować na zbiorniku Majdan Zahorodyński bez dodatkowych opłat

- Honorowi Członkowie PZW zgodnie z § 15 ust.2 Statutu PZW są zwolnieni ze wszystkich świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego


- Członkowie odznaczeni złotą odznaką z wieńcami opłacają składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 2 zł na podstawie okazanej legitymacji w/w odznaczenia

- Nie objęte ulgami i zwolnieniami są składki okresowe , dopłaty uzupełniające


- Od 2011 roku do składki członkowskiej okręgowej wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie wraz z rejestrem połowu ryb określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie i wodach okręgów z którymi zawarto porozumienia.
Rejestr połowu należy zdać przy opłacaniu składek na następny rok.