Od 2020 r. podczas trwania zawodów Osadnik będzie wyłączony dla innych wędkujących.

TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789

UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.

Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

UWAGA
Przyjmowanie składek w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień wrzesień
TYLKO na osadniku
piątek - od 15:45 do 17:00

zakaz

W lipcu, sierpniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

 brak

Brak wydarzeń

Zapraszamy wszystkich członków
Koła PZW Puławy Azoty
na comiesięczne zebranie Zarządu Koła,

które odbędzie się dnia
05 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00
na Osadniku.

Zgodnie z Uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie nr 153/2020, w związku z epidemią korona wirusa COVID – 19, Okręg PZW w Lublinie przedłuża wprowadzone Uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie nr 144/2020 wnoszenie składek rocznych w formie przelewu internetowego na rachunek bankowy od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r.

W przypadku podjęcia decyzji opłacenia składek w takiej formie należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

1. Wpłaty przelewami dotyczą tylko składek rocznych i tylko członków, którzy opłacili składki członkowskie w 2019 roku.

Do składek rocznych członkowskiej i okręgowej należy doliczyć kwotę wpisowego, która zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego 233/IV/2020 wynosi 1 zł.

Uwaga! Nie dotyczy to osób nowo wstępujących oraz takich, u których przerwa w opłacaniu składki członkowskiej jest dłuższa niż 1 rok. W takich przypadkach wpisowe nadal wynosi 25 zł i nie można skorzystać z powyższej formy opłacania składek.

2. Członek chcący dokonać wpłaty kontaktuje się ze skarbnikiem koła i informuje o chęci dokonania opłaty przelewem co skarbnik zaznacza w liście wpłat jako wpłaty oczekujące.

3. Członek robiący przelew musi obowiązkowo podać w tytule przelewu:

- Imię i nazwisko (osoby robiące opłaty w czyimś imieniu lub z innego rachunku niż własny np. firmowy obowiązkowo podają też dane członka, którego dotyczy wpłata)

- Nazwę Koła

- Rodzaj składki skrót zgodnie z wykazem składek poniżej:

 

SNP+1 zł - Składka nizinna podstawowa - 221 zł

SNUE+1 zł - Składka nizinna ulgowa emeryt - 111 zł

SNUM+1 zł - Składka nizinna ulgowa młodzieżowa - 111 zł

SNUO+1 zł - Składka nizinna ulgowa dla odznaczonych - 111 zł

SNUW+1 zł - Składka ulgowa odznaczenie z wieńcami - 31 zł

SNCU - Składka nizinna członka uczestnika - 27 zł

 

SGP+1 zł - Składka górska podstawowa - 309 zł

SGUE+1 zł - Składka górska ulgowa emeryt - 155 zł

SGUM+1 zł - Składka górska ulgowa młodzieżowa - 155 zł

SGUO+1 zł - Składka górska ulgowa dla odznaczonych - 155 zł

SGUW+1zł - Składka ulgowa odznaczenie z wieńcami - 31 zł

SGCU - Składka górska członka uczestnika - 65 zł

 

- Nr legitymacji członkowskiej

- Nr karty wędkarskiej

 

PRZYKŁAD:

Tytuł przelewu: Jan Kowalski, Koło …., SNP+1 zł, Nr leg 222111, Nr karty 33444

4. Członek po opłaceniu obowiązkowo musi wydrukować potwierdzenie przelewu i zezwolenie (druk zezwolenia w załączniku poniżej).

Zezwolenie na wody nizinne
Zezwolenie na wody górskie

5. Po ustąpieniu epidemii każdy kto dokona przelewu będzie musiał udać się do macierzystego koła, gdzie skarbnik na podstawie potwierdzenia przelewu wklei odpowiednie znaki i wyda zezwolenia (ewentualnie inne z porozumień międzyokręgowych, gdyż ta forma płacenia pozwoli wędkować na wodach Okręgu Lubelskiego).

UWAGA ! Wszelkie dodatkowe opłaty np. opłata za wydanie nowej legitymacji itp. będą pobrane przez skarbnika przy wklejaniu znaków.

Puławy Azoty

34 2030 0045 1110 0000 0319 0890