UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

UWAGA !!

 ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Przyjmowanie składek na 2024  odbywa się :

poniedziałek - piątek Centrum Wędkarskie Antek -
od 08:00 do 16:00


zakaz

W czerwcu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

certa

Brak wydarzeń

Regulamin Grand Prix Karpiowe Koła Puławy Azoty 2020

1. W zawodach liczą się karpie i amury powyżej 4 kg.

2. Każdy drużyna łowi na 4 wędki.

3. Zawody są rozgrywane na największą masę 3 złowionych karpi lub amurów w danej turze.

a)W przypadku jednakowej wagi, wygrywa drużyna, który złowi największą rybę.


b)Nie zależnie od ilości ryb branych do klasyfikacji liczy się ich waga(np. karp 17 kg jest wyżej w klasyfikacji niż dwa lub trzy o łącznej masie 16kg).


4. Drużyny za zajęte miejsca w danej turze otrzymują punkty do klasyfikacji ogólnej cyklu czyli pierwsza drużyna 1 ptk , druga drużyna 2ptk itd.

5. W przypadku gdy będzie więcej niż jedna drużyna bez ryby punkty liczone są następująco:
-Pierwsze 3 drużyny są klasyfikowane z rybami, natomiast 4 nie złowiły żadnej ryby. Drużyny a, b i c otrzymują odpowiednio 1ptk,2ptk i 3ptk.Drużyny d, e f i g nie złowiły ryb dodajemy sumę ich miejsc, dzielimy na 4 miejsca, czyli (4+5+6+7):4=5,5ptk.Drużyna nie uczestnicząca w danej turze w tym przypadku otrzymuje 6,5ptk.

6. Zawodnicy zajmują stanowiska tuż po losowaniu. Rozpoczęcie łowienia następuje 1,5h lub 2h po losowaniu w zależności od sugestii zawodników.

7. Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa.

8. Zawody przeprowadzane są tylko w formule rzutowej , zabronione jest korzystanie z wszelkiego rodzaju środków pływających.

9. Drużyna po złowieniu pierwszych 3 ryb i zgłoszeniu ich sędziemu, kolejne ryby może samemu ważyć na własnej wadze. Jeżeli zawodnik uzna, że któraś z kolejnych ryb jest większa niż jedna z 3 pierwszych złowionych, wówczas zgłasza tę rybę sędziemu, który waży ją na oficjalnej wadze zawodów.

10. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniego zawodnika. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc osobie sąsiadującej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami sąsiada, zawodnik z sąsiedniego stanowiska ma prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiada ryba będzie zaliczona

11. Niedozwolone jest używanie plecionek jako linek głównych (dozwolone są wyłącznie żyłki mono)

12. Dozwolone jest stosowanie przynęt i zanęt wyłącznie roślinnych (zakaz nęcenia i łowienia na orzechy tygrysie).

13. Dozwolone jest tylko łowienie na zestawy gruntowe. Łowimy tylko „metodą włosową” ,zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju koszyków oraz podajników używanych w method feder.

14. Ryba której hol zaczął się przed sygnałem zakończenia zawodów musi być wyholowana do 15 minut po sygnale.

15. Rozniecanie ognisk jest zabronione.

16. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie po sobie po Zawodach, a także przestrzeganie regulaminu łowiska.

17. Do czasu dotarcia sędziego z wagą, ryby muszą być przetrzymywane w matach lub kołyskach karpiowych. UWAGA! Założeniem organizatora jest jak najszybsze zważenie i wypuszczenie ryby.

18. Ryby ważone są na wagach dopuszczonych przez organizatora zawodów.

19. Zawodnik wędkuje tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska .

20. Podczas zawodów obowiązuje zasada posiadania własnej maty i podbieraka o średnicy minimum 40 cali, a także środka do dezynfekcji ryb.

21. Podczas trwania zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji fair play.

22. Dozwolona jest pomoc innego zawodnika przy podbieraniu i wypuszczaniu ryb.

23. Dla pierwszych drużyn cyklu przewidziane są nagrody rzeczowe , oraz puchary za łączną klasyfikację ,oraz za pojedyncze tury dla pierwszej drużyny. Przewidziany jest także puchar za największą rybę cyklu.

24. Każda z drużyn ma prawo zapisać się do 06.06.2020

Planuje się 3 tury zawodów w terminie

I Tura : 03 - 05.07.2020 - Osadnik
II Tura : 31.07 - 02.08 łowisko specjalne Kamień

III Tura : 04-06.09.2020 łowisko Osadnik


25. Wszelkie spory odnośnie łamania regulaminu rozstrzyga organizator.

26. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu, także w trakcie trwania zawodów, po wcześniejszym poinformowaniu o tym startujących zawodników.

Organizatorzy: Łukasz, Patryk, Sebastian, Mateusz

Zapisy i dodatkowe informacje
Łukasz 609 605 167
Patryk 514 529 287

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_GP_karpiowe.pdf)regulamin_GP_karpiowe.pdf[Regulamin GP Karpiowego]117 kB