UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789

UWAGA !!

Całkowity ZAKAZ zabierania:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi
z Osadnika do odwołania !!

zakaz

W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz

Brak wydarzeń

UWAGA !!

Zapraszamy wszystkich członków
Koła PZW Puławy Azoty
na comiesięczne zebranie Zarządu Koła,

które odbędzie się dnia
11 stycznia 2024 r. o godzinie 17.00
w M-pik przy ul. Lubelska 25.

Regulamin Grand Prix Karpiowe Koła Puławy Azoty 2020

1. W zawodach liczą się karpie i amury powyżej 4 kg.

2. Każdy drużyna łowi na 4 wędki.

3. Zawody są rozgrywane na największą masę 3 złowionych karpi lub amurów w danej turze.

a)W przypadku jednakowej wagi, wygrywa drużyna, który złowi największą rybę.


b)Nie zależnie od ilości ryb branych do klasyfikacji liczy się ich waga(np. karp 17 kg jest wyżej w klasyfikacji niż dwa lub trzy o łącznej masie 16kg).


4. Drużyny za zajęte miejsca w danej turze otrzymują punkty do klasyfikacji ogólnej cyklu czyli pierwsza drużyna 1 ptk , druga drużyna 2ptk itd.

5. W przypadku gdy będzie więcej niż jedna drużyna bez ryby punkty liczone są następująco:
-Pierwsze 3 drużyny są klasyfikowane z rybami, natomiast 4 nie złowiły żadnej ryby. Drużyny a, b i c otrzymują odpowiednio 1ptk,2ptk i 3ptk.Drużyny d, e f i g nie złowiły ryb dodajemy sumę ich miejsc, dzielimy na 4 miejsca, czyli (4+5+6+7):4=5,5ptk.Drużyna nie uczestnicząca w danej turze w tym przypadku otrzymuje 6,5ptk.

6. Zawodnicy zajmują stanowiska tuż po losowaniu. Rozpoczęcie łowienia następuje 1,5h lub 2h po losowaniu w zależności od sugestii zawodników.

7. Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa.

8. Zawody przeprowadzane są tylko w formule rzutowej , zabronione jest korzystanie z wszelkiego rodzaju środków pływających.

9. Drużyna po złowieniu pierwszych 3 ryb i zgłoszeniu ich sędziemu, kolejne ryby może samemu ważyć na własnej wadze. Jeżeli zawodnik uzna, że któraś z kolejnych ryb jest większa niż jedna z 3 pierwszych złowionych, wówczas zgłasza tę rybę sędziemu, który waży ją na oficjalnej wadze zawodów.

10. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniego zawodnika. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc osobie sąsiadującej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami sąsiada, zawodnik z sąsiedniego stanowiska ma prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiada ryba będzie zaliczona

11. Niedozwolone jest używanie plecionek jako linek głównych (dozwolone są wyłącznie żyłki mono)

12. Dozwolone jest stosowanie przynęt i zanęt wyłącznie roślinnych (zakaz nęcenia i łowienia na orzechy tygrysie).

13. Dozwolone jest tylko łowienie na zestawy gruntowe. Łowimy tylko „metodą włosową” ,zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju koszyków oraz podajników używanych w method feder.

14. Ryba której hol zaczął się przed sygnałem zakończenia zawodów musi być wyholowana do 15 minut po sygnale.

15. Rozniecanie ognisk jest zabronione.

16. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie po sobie po Zawodach, a także przestrzeganie regulaminu łowiska.

17. Do czasu dotarcia sędziego z wagą, ryby muszą być przetrzymywane w matach lub kołyskach karpiowych. UWAGA! Założeniem organizatora jest jak najszybsze zważenie i wypuszczenie ryby.

18. Ryby ważone są na wagach dopuszczonych przez organizatora zawodów.

19. Zawodnik wędkuje tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska .

20. Podczas zawodów obowiązuje zasada posiadania własnej maty i podbieraka o średnicy minimum 40 cali, a także środka do dezynfekcji ryb.

21. Podczas trwania zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji fair play.

22. Dozwolona jest pomoc innego zawodnika przy podbieraniu i wypuszczaniu ryb.

23. Dla pierwszych drużyn cyklu przewidziane są nagrody rzeczowe , oraz puchary za łączną klasyfikację ,oraz za pojedyncze tury dla pierwszej drużyny. Przewidziany jest także puchar za największą rybę cyklu.

24. Każda z drużyn ma prawo zapisać się do 06.06.2020

Planuje się 3 tury zawodów w terminie

I Tura : 03 - 05.07.2020 - Osadnik
II Tura : 31.07 - 02.08 łowisko specjalne Kamień

III Tura : 04-06.09.2020 łowisko Osadnik


25. Wszelkie spory odnośnie łamania regulaminu rozstrzyga organizator.

26. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu, także w trakcie trwania zawodów, po wcześniejszym poinformowaniu o tym startujących zawodników.

Organizatorzy: Łukasz, Patryk, Sebastian, Mateusz

Zapisy i dodatkowe informacje
Łukasz 609 605 167
Patryk 514 529 287

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_GP_karpiowe.pdf)regulamin_GP_karpiowe.pdf[Regulamin GP Karpiowego]117 kB