UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

UWAGA !!

 ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Przyjmowanie składek na 2024  odbywa się :

poniedziałek - piątek Centrum Wędkarskie Antek -
od 08:00 do 16:00


zakaz

W czerwcu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

certa

Brak wydarzeń

Regulamin Osadnika na rok 2024 (uchwała Zarządu Koła z dnia 05.09.2023r.)

Instrukcja prowadzenia rejestru 
 Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.
 
1. Przed rozpoczęciem łowienia wpisać datę rozpoczęcia (w kol. "data")  
 2. Złowione ryby przeznaczone do zabrania należy:
* drapieżne - uśmiercić i wpisać bezpośrednio po złowieniu
* pozostałe ryby objete limitem wpisać do rejestru bezpośrednio po złowieniu. 
3. W siatce z miękich nici z kabłąkami można przechowywać tylko jeden limit dobowy złowionych ryb (ryby limitowane) 
 4. Doba wędkarska rozpoczyna się o godz. 00:00 i trwa 24 godziny 
 5. Wymiary w cm dotyczą tylko ryb limitowanych - wpisujemy każdą rybę, pozostałe ryby wpisujemy - łącznie ilość w szt. oraz łączną szacunkową wagę. 
   
Regulamin Sportowego Połowu ryb w Osadniku 
1. Przez pojecie "Osadnik" rozumie się wszystkie wody i budowle hydrotechniczne znajdujące się w terenie wygrodzonym łącznie z kanałem "dolotowym" do ogrodzenia Z.A. Puławy S.A.
2. Do połowu ryb w Osadniku upoważnia imienna karta wstępu "Zezwolenie na połów ... " wraz z opłaconą składką członkowską w PZW
3. Wędkowanie na terenie osadnika zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb z wyłączeniem odnośnie wymiarów ochronnych i limitów ilościowych :
a) szczupak - do 60 cm i powyżej 85 cm
b) sandacz - do 60 cm i powyżej 85 cm
c) karp - do 35 cm oraz powyżej 55 cm
d) pstrąg tęczowy - do 30 cm
e) leszcz - do 30 cm oraz powyżej 50 cm
f) płoć - do 15 cm oraz powyżej 30 cm
g) jaź - do 30 cm i powyżej 40 cm
h) amur - do 50 cm i powyżej 70 cm
i) kleń - do 30 cm i powyżej 40 cm
4.

Dobowe limity ilościowe:

CAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA WZDRĘGI, OKONIA I JESIOTRA W ROKU 2024.

Dla ryb nieobjętych limitem ilościowym wprowadza się limit w ilości 5 kg łącznie/dobę.

Wprowadza się limit tygodniowy w ilości 2 szt./tydzień dla następujących ryb objętych limitem : szczupak, karp, sandacz, amur.
Wprowadza się limit tygodniowy w ilości 5 szt./tydzień dla następujących ryb objętych limitem: leszcz
Wprowadza się limit tygodniowy w ilości 10 szt./tydzień dla następujących ryb objętych limitem : płoć

Tydzień liczony jestod godz. 0.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę
a) szczupak - 1 szt/dobę

b) sandacz - 1 szt/dobę
c) karp - 1 szt/dobę
d) pstrąg tęczowy - 2 szt/dobę
e) leszcz - 2 szt/dobę
f) płoć - 3 szt/dobę
g) amur - 1 szt/dobę

5. Dla w/w gatunków ryb obowiązuje dobowy limit ilościowy w wymiarze 1 szt. łącznie (nie dotyczy pstrąga, leszcza i płoci)
6. Wprowadza się na terenie osadnika zakaz połowu w kanalikach w terenie wygrodzonym w okresie od 01.12 - 30.04 każdego roku
7. Wprowadza sie zakaz zabierania wszystkich gatunków ryb zarybianych przez okres 14 dni od tego zarybienia
8. Złowione ryby muszą być wpuszczane w obrębie łowiska
9. Wprowadza się zakaz przetrzymywania ryb nie przeznaczonych do zabrania z łowiska w siatkach, workach karpiowych itp.
10. Dla wszystkich łowiących wprowadza się OBOWIĄZEK posiadania i stosowania podbieraków oraz mat wędkarskich.
11. Wprowadza się zakaz nęcenia łowiska "bez wędkowania"
12. Wprowadza się zakaz nęcenia surowym ziarnem
13. Wprowadza się limit ilościowy zanęty wynoszący 17 litrów/dobę.
14. Prawo kontroli kart wstępu mają członkowie Zarządu Koła "Azoty", Zakładowa Straż Przemysłowa,Policja, Straż Miejska, Społeczna Straż Rybacka, Państwowa Straż Rybacka oraz osoby wyznaczone przez Zarząd Koła po okazaniu identyfikatora.
15. Na terenie Osadnika obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych
16. Wprowadza się zakaz rozkładania namiotów wędkarskich uniemożliwiających swobodne przemieszczanie się wzdłuż brzegu osadnika.
17. Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń dotyczących zasad wędkowania w trakcie trwania sezonu w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających rybostanowi Osadnika.
18. Wszelkie naruszenia regulaminu oraz zachowania powodujące niszczenie mienia Z.A. Puławy S.A. lub Koła bedą skutkowały pozbawieniem "zezwolenia ... "  w roku bieżącym oraz brakiem możliwości wykupu zezwolenia co najmniej w roku kolejnym. Utrata zezwolenia nie skutkuje zwrotem opłaty.


 
 
 
 

Załączniki:
Pobierz plik (Osadnik 2024.pdf)Regulamin Osadnika 2024[ ]299 kB