UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789

UWAGA !!

Całkowity ZAKAZ zabierania:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi
z Osadnika do odwołania !!

zakaz

W grudniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

łosoś, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, troć, węgorz

Brak wydarzeń

UWAGA !!

Zapraszamy wszystkich członków
Koła PZW Puławy Azoty
na comiesięczne zebranie Zarządu Koła,

które odbędzie się dnia
11 stycznia 2024 r. o godzinie 17.00
w M-pik przy ul. Lubelska 25.

Na teren Osadnika wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stron a powodować będzie odebranie niniejszego pozwolenia
 

Regulamin Osadnika na rok 2023

* na czerwono zmiany w nadchodzącym roku w porównaniu z poprzednim

Instrukcja prowadzenia rejestru 
1. Przed rozpoczęciem łowienia wpisać datę rozpoczęcia (w kol. "data")  
 2. Złowione ryby przeznaczone do zabrania należy:
* drapieżne - uśmiercić i wpisać bezpośrednio po złowieniu
* pozostałe ryby objete limitem wpisać do rejestru bezpośrednio po złowieniu. 
3. W siatce z miękich nici z kabłąkami można przechowywać tylko jeden limit dobowy złowionych ryb (ryby limitowane) 
 4. Doba wędkarska rozpoczyna się o godz. 00:00 i trwa 24 godziny 
 5. Wymiary w cm dotyczą tylko ryb limitowanych - wpisujemy każdą rybę, pozostałe ryby wpisujemy - łącznie ilość w szt. oraz łączną szacunkową wagę. 
   
Regulamin Sportowego Połowu ryb w Osadniku 
1. Przez pojecie "Osadnik" rozumie się wszystkie wody i budowle hydrotechniczne znajdujące się w terenie wygrodzonym łącznie z kanałem "dolotowym"
do ogrodzenia Z.A. Puławy S.A.
2. Do połowu ryb w Osadniku upoważnia imienna karta wstępu "Zezwolenie na połów ... " wraz z opłaconą składką członkowską w PZW
3. Wędkowanie na terenie Osadnika zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb z wyłączeniem odnośnie wymiarów ochronnych i limitów ilościowych :
a) szczupak - do 60cm i powyżej 85 cm
b) sandacz - do 60 cm i powyżej 85 cm

c) karp - do 35 cm oraz powyżej 55 cm
d) pstrąg tęczowy - do 30 cm
e) leszcz - do 30 cm oraz powyżej 50 cm
f) płoć - do 15 cm oraz powyżej 30 cm
g) jaź - do 30 cm i powyżej 40 cm
h) amur - do 50 cm i powyżej 70 cm
j) kleń - do 30 cm oraz powyżej 40 cm
4.

CAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA JESIOTRA W ROKU 2023

CAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA OKONIA W ROKU 2023

Dla ryb nieobjętych limitem ilościowym wprowadza się limit w ilości 5 kg łącznie/dobe

Dobowe limity ilościowe:

Wprowadza się limit tygodniowy wilości 2 szt/tydzień dla następujących ryb objętych limitem : szczupak, karp, sandacz, amur.

Wprowadza się limit tygodniowy w ilości 5 szt./tydzień dla następujących ryb objętych limitem: leszcz.


Wprowadza się limit tygodniowy w ilości 10 szt./tydzień dla następujących ryb objętych limitem: płoć.


Tydzień liczony jestod godz. 0.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę
a) szczupak - 1 szt/dobę

b) sandacz - 1 szt/dobę
c) karp - 1 szt/dobę
d) pstrąg tęczowy - 2 szt/dobę
e) leszcz - 2 szt/dobę
f) płoć - 3 szt/dobę
g) amur - 1 szt/dobę

5. Dla w/w gatunków ryb obowiązuje dobowy limit ilościowy w wymiarze 1 szt. łącznie (nie dotyczy pstrąga, leszcza i płoci)
6. Wprowadza się na terenie osadnika zakaz połowu w kanalikach w terenie wygrodzonym w okresie od 01.12 - 30.04 każdego roku
7. Wprowadza sie zakaz zabierania wszystkich gatunków ryb zarybianych przez okres 14 dni od tego zarybienia
8. Złowione ryby muszą być wpuszczane w obrębie łowiska
9. Wprowadza się zakaz przetrzymywania ryb nie przeznaczonych do zabrania z łowiska w siatkach, workach karpiowych itp.
10. Dla wszystkich łowiących wprowadza się OBOWIĄZEK posiadaniamat wędkarskich.
11. Wprowadza się zakaz nęcenia łowiska "bez wędkowania".
12. Wprowadza się zakaz nęcenia surowym ziarnem.
13. Wprowadza się limit ilościowy zanęty wynoszący 17 litrów /dobę
14. Prawo kontroli kart wstępu mają członkowie Zarządu Koła "Azoty", Zakładowa Straż Przemysłowa,Policja,  Społeczna Straż Rybacka, Państwowa Straż Rybacka oraz osoby wyznaczone przez Zarząd Koła po okazaniu identyfikatora.
15. Na terenie Osadnika obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych
16. Wprowadza się zakaz rozkładania namiotów wędkarskich uniemożliwiających swobodne przemieszczanie się wzdłuż brzegu osadnika.
17. Wszelkie naruszenia regulaminu oraz zachowania powodujące niszczenie mienia Z.A. Puławy S.A. lub Koła bedą podstawą pozbawienia Karty Wstępu na Osadnik w roku bieżącym oraz brakiem możliwości wykupu zezwolenia co najmniej w roku kolejnym. Utrata zezwolenia nie skutkuje zwrotem opłaty.
Załączniki:
Pobierz plik (Osadnik 2023.pdf)Regulamin Osadnika 2023[ ]132 kB