UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

Przyjmowanie składek na 2021  we wrześniu odbywa się na Osadniku:
03.09.2021- od 15:40 do 17:00
10.09.2021- od 15:40 do 17:00
17.09.2021- od 15:40 do 17:00


Egzaminy na kartę wędkarską odbywają się w godzinach przyjmowania opłat przez skarbnika.

TELEFON DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 790 602 789

zakaz

We wrześniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:
pstrąg potokowy

Brak wydarzeń

 

Instrukcja prowadzenia rejestru 
 Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.
 
1. Przed rozpoczęciem łowienia wpisać datę rozpoczęcia (w kol. "data")  
 2. Złowione ryby przeznaczone do zabrania należy:
* drapieżne - uśmiercić i wpisać bezpośrednio po złowieniu
* pozostałe ryby objete limitem wpisać do rejestru bezpośrednio po złowieniu. 
3. W siatce z miękich nici z kabłąkami można przechowywać tylko jeden limit dobowy złowionych ryb (ryby limitowane) 
 4. Doba wędkarska rozpoczyna się o godz. 00:00 i trwa 24 godziny 
 5. Wymiary w cm dotyczą tylko ryb limitowanych - wpisujemy każdą rybę, pozostałe ryby wpisujemy - łącznie ilość w szt. oraz łączną szacunkową wagę. 
   
Regulamin Sportowego Połowu ryb w Osadniku 
1. Przez pojecie "Osadnik" rozumie się wszystkie wody i budowle hydrotechniczne znajdujące się w terenie wygrodzonym łącznie z kanałem "dolotowym"
do ogrodzenia Z.A. Puławy S.A.
2. Do połowu ryb w Osadniku upoważnia imienna karta wstępu "Zezwolenie na połów ... " wraz z opłaconą składką członkowską w PZW
3. Wędkowanie na terenie osadnika zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb z wyłączeniem odnośnie wymiarów ochronnych i limitów ilościowych :
a) szczupak - do 55cm i powyżej 80 cm
b) sandacz - do 55 cm i powyżej 80 cm
c) karp - do 35 cm oraz powyżej 50 cm
d) pstrąg tęczowy - do 30 cm
e) leszcz - do 25 cm oraz powyżej 55 cm
f) płoć - do 15 cm oraz powyżej 30 cm
g) jaź - do 30 cm i powyżej 40 cm
h) okoń - do 20 cm
i) amur - powyżej 70 cm
Dobowe limity ilościowe:
Wprowadza się limit tygodniowy wilości 2 szt/tydzień dla następujących ryb objętych limitem : szczupak, karp, sandacz, amur.
Tydzień liczony jestod godz. 0.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę
a) szczupak - 1 szt/dobę

b) sandacz - 1 szt/dobę
c) karp - 1 szt/dobę
d) pstrąg tęczowy - 2 szt/dobę
e) leszcz - 5 szt/dobę
f) płoć - 5 szt/dobę
g) amur - 1 szt/dobę
4. Dla w/w gatunków ryb obowiązuje dobowy limit ilościowy w wymiarze 1 szt. łącznie (nie dotyczy pstrąga, leszcza i płoci)
5. Wprowadza się na terenie osadnika zakaz połowu w kanalikach w terenie wygrodzonym w okresie od 01.12 - 30.04 każdego roku
6. Wprowadza sie zakaz zabierania wszystkich gatunków ryb zarybianych przez okres 7 dni od tego zarybienia
7. Złowione ryby muszą być wpuszczane w obrębie łowiska
8. Wprowadza się zakaz przetrzymywania ryb nie przeznaczonych do zabrania z łowiska w siatkach, workach karpiowych itp.
9. Dla wszystkich łowiących wprowadza się OBOWIĄZEK posiadaniamat wędkarskich.
10. Prawo kontroli kart wstępu mają członkowie Zarządu Koła "Azoty", Zakładowa Straż Przemysłowa,Policja, Straż Miejska, Społeczna Straż Rybacka, Państwowa Straż Rybacka oraz osoby wyznaczone przez Zarząd Koła po okazaniu identyfikatora.
11. Na terenie Osadnika obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych
12. Wprowadza się zakaz rozkładania namiotów wędkarskich uniemożliwiających swobodne przemieszczanie się wzdłuż brzegu osadnika.
13. Wszelkie naruszenia regulaminu oraz zachowania powodujące niszczenie mienia Z.A. Puławy S.A. lub Koła bedą podstawą pozbawienia Karty Wstępu na Osadnik przez Zarząd Koła na okres przynajmniej 1 roku.